IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2021

 1. Najwspanialszym dla wszystkich dniem i wieczorem roku jest Wigilia. Zadbajmy zawczasu o tradycyjną oprawę Wigilii. Nie zaniedbujmy żadnego z tak czcigodnych zwyczajów i obrzędów wieczerzy i nocy wigilijnej. Zadbajmy o to aby w naszych domach pod obrusem znalazło się sianko czy słoma. Podtrzymujmy te wszystkie święte tradycje i odwieczne zwyczaje z największym szacunkiem i skrupulatnością. Julian Ursyn Niemcewicz tak wspomina wigilię swych lat dziecinnych „Niecierpliwie czekano pierwszej gwiazdy, gdy ta zajaśniała, zbierali się goście i dzieci, rodzice wchodzili z opłatkiem na talerzu, a każdy z obecnych, biorąc opłatek, obchodził wszystkich zebranych i łamiąc go , powtarzał słowa >bodajbyśmy na przyszły rok łamali go z sobą>” W chrześcijańskich domach przed rozpoczęciem wieczerzy należy przeczytać ewangeliczny opis narodzenia Chrystusa, odmówić wspólnie modlitwę „Ojcze Nasz” a następnie dzielić się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.
 2. Pragnę zaprosić Parafian we wtorek o przywiezienie i oprawienie choinek, a w czwartek  o pomoc w posprzątaniu i przystrojeniu naszej świątyni na Święta Bożego Narodzenia. Spotykamy się w kościele jak wspólna rodzina, dorośli , młodzież, każdy będzie mógł coś uczynić dla dobra wspólnoty.
 3. Msza św. rano o godz. 700. do wigilii włącznie.
 4. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy w piątek od Pasterki, którą będzie poprzedzało adwentowe czuwanie o godz. 2345. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.
 5. Pasterka na filiach będzie odprawiona:  Dublany i Radłowice o godz. 2130; Kornałowice i Czukwa o godz. 2000.
 6. W uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. będą odprawione w Samborze o godz. 1130 i 1700, nie będzie Mszy św. o godz. 900. Na filiach Msze św. zostaną odprawione: Kornałowice i Czukwa o godz. 900; Dublany i Radłowice o godz. 1030.
 7. 26 grudnia uroczystość  Świętej Rodziny podczas Mszy św. o godz. 9 i 1130 tradycyjnie już w naszej parafii będą odnawiane przyrzeczenia małżeńskie. Do odnowienia przyrzeczeń zapraszam pary, które w tym roku obchodziły jubileusz 1; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40… zawarcia sakramentu małżeństwa. W tym dniu z racji Św. Szczepana w tym dniu błogosławimy owies na mszy św. o godz. 900 Msza św. Kornałowice godz. 900, Dublany i Czukwa godz. 1030, Radłowice godz. 1200.
 8. W uroczystość Świętej Rodziny podczas Mszy św. o godz. 1130 tradycyjnie już w naszej parafii będą odnawiane przyrzeczenia małżeńskie. Do odnowienia przyrzeczeń zapraszam pary, które w tym roku obchodziły jubileusz 1; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40… zawarcia sakramentu małżeństwa. Poświęcenie wina tylko na mszy św. o godz. 900.
 9. W zakrystii do nabycia są świece wigilijne oraz opłatki oraz kalendarze na nowy rok. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za roznoszenie opłatków Radnym Parafialnym oraz za złożone ofiary na rzecz parafii.
 10. W Domu Polskim po sumie opłatek dla starszych.
 11. Przy wyjściu z kościoła ministranci zbierają ofiary na kościół w Brzuchowicach. Bóg Zapłać!

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR