Siostry zakonne


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

s. Elżbieta Ślemp – przełożona

s. Cecylia Patałuch

s. Elżbieta Nuckowska

www.siostryfranciszkanki.pl