Plan katechizacji w roku 2018/2019


KLASA 1  SOBOTA godz. 9:45


KLASA 2 SOBOTA godz. 10:45


KLASA 3 SOBOTA godz. 11:15


KLASA 4 ŚRODA godz. 15:30 (czwartek godz. 9:30)


KLASA 5 ŚRODA godz. 16:30 (środa godz. 9:30)


KLASA 6 CZWARTEK godz 15:30


KLASA 7 CZWARTEK godz. 16:30


MŁODZIEŻ KLASY 8 – 11 GRUPA 1 PONIEDZIAŁEK godz. 16:30

MŁODZIEŻ KLASY 8 – 11 GRUPA 2 WTOREK godz. 16:30


DZIECI ŚPIEWAJĄCE NIEDZIELA godz. 10:00