8.03.2020-II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 1600 i o godz. 1730, razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 1700 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.
 3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 5. 12 marca w Domu Polskim będzie Konsul RP od spraw Karty Polaka. Osoby, które chcą wymienić lub po raz pierwszy otrzymać Kartę Polaka, proszone są o zgłoszenie się do 10 marca w Bomu Polskim.
 6. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 7. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku systematycznego udziału w cotygodniowej katechezie.
 8. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o godz. 900 oraz w poniedziałek i środę o godz. 1800, a w piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 1600.
 9. W przyszłą niedzielę Msze św. będą odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i po nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 1700. W Kornałowice godz. 900,  Dublany godz. 1030,  Radłowice o godz. 1200 i Czukwa godz. 1500.
 10. Zapowiedzi:
  Mędak Włodzimierz, kawaler z Sambora, rzym-kat. 
  i Kaczor Maria, panna z Sambora, rzym-kat.      III.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR