XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2020

  1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. Zapraszamy dzieci i młodzież na wspólną Mszę Św. w piątek o godz. 1800.
  2. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 900 spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św.
  3. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. O godz. 1730 odprawimy Drogę Krzyżową prosząc aby Bóg ustrzegł nas od pandemii KORONAWIRUSA.
  4. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
  5. W środę 16 września wspominamy świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.
  6. W czwartek 17 września św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego biskupa, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Podczas Mszy św. w tym dniu będzie miała miejsce adoracja relikwii św. Zygmunta Szczęsnego. W tym dniu przypada również kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę – w naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach tamtego okresu.
  7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione:  codziennie rano o godz. 900 oraz poniedziałek, środa i piątek o godz. 1800.
  8. W przyszłą niedzielę Msze św. będą odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800. Natomiast na filiach Msze św. zostaną odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200. W Czukwi o godz. 1500.
  9. W tym tygodniu rozpoczynamy katechezę dzieci i młodzieży będą lekcje organizacyjne. W tym roku katechetycznym będzie udzielony sakrament bierzmowania. Dla uczęszczających na katechezę i tych  którzy z różnych przyczyn jeszcze tego sakramentu nie przyjęli. Brak sakramentu bierzmowania nie pozwala nam być świadkiem ślubu, chrzestnym,  zawarcia sakramentu małżeństwa.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR