XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.07.2020

  1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech czas wakacji stanie się okazją do pogłębienia wiary. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o ducha. 
  2. W tym tygodniu wspominamy w środę 8 lipca św. Jana z Dukli, prezbitera, niezwykle gorliwego franciszkanina, związanego z Krosnem, Lwowem i Poznaniem – słynął on z wiedzy teologicznej i daru prorokowania – jest on patronem miasta Lwowa.
  3. W sobotę 11 lipca – świętego Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, patrona pokoju, pracy i ludzi konających. Żył na przełomie V i VI wieku, wiele lat spędził w założonym przez siebie klasztorze na Monte Cassino. Opracował benedyktyńską regułę zakonną;
  4. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione codziennie wieczorem o godz. 1830; wtorek, czwartek i sobota również o godz. 900. Wieczorem zachęcam do udziału w prośbie o ustąpienie epidemii  koronawirusa.
  5. W przyszłą niedzielę Msze św. zostaną odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1830. Natomiast na filiach Msze św. będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany godz. 1030, Radłowice o godz. 1200;  wyjątkowo w sobotę Czukwa o godz. 1700.
  6. Składam „Bóg zapłać” za ofiary złożone podczas dzisiejszej Mszy św., które są przeznaczone na WSD Archidiecezji Lwowskiej.
  7. Zachęcam młodzież muzycznie uzdolnioną do zainteresowania się i wzięcia udziału w zespole śpiewającym, próba w czwartek o godz. 1700, celem pogłębienia wiary i bliższego kontaktu z Bogiem i zaangażowania w liturgię.
  8. Przeżywamy czas upałów – mimo tego pamiętajmy jednak o godnym stroju, kiedy wybieramy się do świątyni na Eucharystię. Wszystkim odpoczywającym, na urlopach, obchodzącym swoje jubileusze, imieniny czy rocznice, życzę Bożego błogosławieństwa, radości, nie zapominajmy o godności dziecka Bożego jakim jest każdy z nas.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR