TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 07.06.2020

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.
 2. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych po Mszy Św.
 3. W piątek o godz. 1745 próba sypania kwiatów dla dziewczynek.
 4. W niedzielę – uroczystość Bożego Ciała. Z kościołów wyruszą procesje z Najświętszym Sakramentem. Udekorujmy nasze domy, by pokazać Jezusowi, jak bardzo cieszymy się z tego Jego nawiedzenia. Msze Święte o godzinie 900 , 1130 1830. Nasza parafialna procesja Bożego Ciała wyruszy tradycyjną trasą do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godzinie 1130. Na zakończenie procesji błogosławieństwo na cztery strony świata i hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. W tym roku ze względu na epidemie procesja odbędzie się wokół kościoła.
 5. Przy zachowaniu  przepisów  państwowych można organizować tradycyjne procesje w Uroczystość Bożego Ciała. Uczestniczący w nich winni mieć założone maseczki (za wyjątkiem sprawujących kult.  Podczas zgromadzenia na zewnątrz obowiązują 1,5 metra odległości od siebie,  maseczka; w kościele obowiązuje maseczka. Z racji bezpieczeństwa lepiej w procesji używać maseczki.
 6. Ołtarze przygotowują: I Żywy Różaniec;  II Rodzice dzieci I Komunijnych; III Zespoły śpiewające. IV młodzież  i ministranci.
 7. W przyszłą niedzielę dla podkreślenia rangi uroczystości Bożego Ciała, dzieci, które przez rok karmiły się Ciałem I Krwią Chrystusa w rocznicę I Komunii św. dadzą  dowód życia sakramentami świętymi.
 8. Proszę również o przygotowanie chorągwi i feretronów na procesje – swoją postawą dajmy żywe świadectwo naszej wiary.
 9.  Do uwielbienia Boga w Trójcy jedynego skłania nas dzisiaj także uroczystość pierwszej komunii świętej. Niech Eucharystyczny Chrystus zawsze gości w sercach dzieci. Przez cały Biały Tydzień, dzieci komunijne  zapraszam  wraz z rodzicami do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. i nabożeństwa czerwcowego o godz. 1830.
 10.  Msze św. w tym tygodniu codziennie wieczorem o godz. 1830 z nabożeństwem ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w sobotę o godz. 1830 msza św. niedzielna. Od wtorku również codziennie o godz. 900.
 11.  W sobotę  przypada wspomnienie św. Antoniego Padewskiego poświęcenie lilii na mszy św., o godz. 900.
 12.  Na filiach Msze św. za tydzień będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Radłowice  o godz. 1030; w Czukwi o godz. 1630. W Dublanach Msza św. w sobotę o godz. 1700.                          
 13.  Zapowiedzi:
  Andrzej Mateusz Lubczyński, kawaler z Sambora, rzym-kat. 
  i Mariana Łobos, panna z Sambora,   rzym-kat.                             II.

  Włodzimierz Krylewicz kawaler z Woli Błażiwska, prawosławny  i Alina Dąbrowa, panna z Ucherec,  rzym-kat.                                III.

  Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR