NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 29.12.2019

Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. 1. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

3. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 1700, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

4. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Nowy 2020 rok rozpoczniemy tradycyjnie Mszą św. o północy, a następnie złożymy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele o godz. 1130 i 1700; nie ma Mszy św. o godz. 900.

5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi przed mszami świętymi. Mszy Św. z adoracją Najświętszego Sakramentu. W piątek odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych w domach.

6. Na filiach msze św. 1 stycznia będą celebrowane: Kornałowice i Czukwa o godz. 900; Dublany o godz. 1030 i  Radłowice o godz. 1200.

7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: poniedziałek o godz. 1800; wtorek o godz. 1700;  środa godz. 1130  i 1700, czwartek i piątek o godz. 900 i 1800, w sobotę o godz. 900.

8. W niedzielę 5 stycznia po mszy św. godz.. 1130, w Domu Polskim opłatek dla seniorów zapisy u Sióstr lub Pani Marii Ziembowicz. Serdecznie zapraszamy.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR