I NIEDZIELA ADWENTU – 01.12.2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Wkraczamy w okres Adwentu, który ma podwójny wymiar: jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, a jednocześnie jest czasem naszego przygotowania do radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, kiedy wspominamy i czcimy pierwsze przyjście Chrystusa na świat między ludzi.

1. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Maryja, wybrana na Matkę Boga Człowieka. Razem z nią będziemy kroczyć po adwentowej drodze, biorąc udział w codziennych Mszach Świętych zwanych w tradycji roratami, które będą odprawiane w naszym kościele o godz. 700. Niech to będzie okazja do głębszego przeżywania tego świętego czasu. Będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

3. W dni powszednie Adwentu o godz. 700„roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła. Zachęcam wszystkich do zabrania światła na liturgię.

4. W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez wstawiennictwo Matki – Opiekunki rodzin i Pani naszych losów – oraz Świętej Barbary będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.

5. W piątek wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu. Odpust ku czci św. Mikołaja w Łanowicach o godz. 1100.

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek , piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej przed mszami świętymi.  Adoracja Najświętszego Sakramentu na wieczornych nabożeństwach o godz. 1800.

7. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego.

8. Dzieciom i młodzieży przypominamy o obowiązku udziału w cotygodniowej katechezie.

9. Msze św. w tym tygodniu codziennie rano, roraty o 700 oraz w środę, czwartek i piątek o godz. 1800.

10. Msze św. w przyszłą niedzielę w Samborze o 900; 1130; wieczorna Msza św. o godz. 1700. Na filiach Msze św. będą odprawione: Kornałowicach o godz. 900, Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200; Czukwa o godz. 1500.

11. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na „CARITAS” naszej Archidiecezji. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać!

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR