JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24.11.2019

Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia. 

1. Po Mszy św.. o godz. 1130, wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata. . Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Tydzień, który rozpoczynamy jest Tygodniem Miłosierdzia. Obok ołtarza św. Antoniego będzie wystawiony kosz i puszka na ofiary dla potrzebujących. Okażmy otwarte serce dzieląc się wszelkim dobrem z najbardziej potrzebującymi naszej pomocy.

3. We wtorek po Mszy św. o 900, sprzątanie kościoła i terenu przed wizytacją kanoniczną naszego Metropolity Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.

4. Program wizytacji kanonicznej parafii; sobota godz. 1530 Msza św. w Czukwi i spotkanie z wiernymi, odwiedziny chorego w domu, spotkanie z rodziną wielodzietną, modlitwa przy grobie kapłanów na cmentarzu, o godz. 1800 powitanie Arcypasterza przed kościołem w Samborze i uroczysta Msza św. na rozpoczęcie wizytacji.

5. Niedziela: Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 900, spotkanie z wiernymi i o godz. 1100  Msza św. w Radłowicach; Kornałowice godz. 900, Dublany godz. 1100.

6. Uroczyste zakończenie wizytacji dla całego dekanatu Samborskiego z udziałem duchowieństwa o godz. 1700. Serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w spotkaniach z Naszym Arcypasterzem.

7. Dzieciom i młodzieży przypominamy o obowiązku udziału w cotygodniowej katechezie.

8. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o godz. 900 do piątku włącznie oraz w poniedziałek, środę i w piątek o 1730 różaniec za zmarłych i Msza św.

9. Msze św. w przyszłą niedzielę zostaną odprawione: w Samborze o 900, 1700. Na filiach Msze św. będą odprawione: w Kornałowicach o godz. 900 , w Dublanach o godz. 1100. w Czukwi w sobotę o godz. 1530; w  Radłowicach w niedzielę o godz. 1100.

10. W przyszłą sobotę 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła, który był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa i bratem św. Piotra. Święty Andrzej patronuje także naszemu ks. proboszczowi – w intencji solenizanta będziemy modlić się w sobotę podczas Mszy św. o godz. 1800. Drogiego nam solenizanta polecam modlitewnej pamięci i zapraszam do modlitwy w jego intencji.

11. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Dzieci, dorosłych prosimy o zrobienie lampionów, które będą znakiem naszego czuwania i gotowości na spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem. Roraty będą o 700, a rekolekcje adwentowe od drugiej niedzieli Adwentu.

12. W tym tygodniu do wieczności odszedł Franciszek Lechowicz l. 84. Wieczny odpoczynek……

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR