XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.11.2019

Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

1. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu. W poniedziałek, środę i piątek o 1730 różaniec z wypominkami za zmarłych. Niech nasza obecność i wspólna modlitwa będą wyrazem wdzięczności za wszelkie dobro, które zawdzięczamy naszym bliskim zmarłym.

2. W sobotę 9 listopada obchodzimy rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich kościołów”. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie za papieża i cały Kościół.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

4. We wtorek odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną w domach.

5. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 900 akademia przygotowana przez dzieci i młodzież wraz z wychowawcami, z racji 11 listopada dnia Niepodległości. Pozostańmy w kościele aby uszanować występujących i docenić ich trud.

6. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku systematycznego udziału w cotygodniowej katechezie. Zbiórka ministrantów w sobotę po mszy św.

7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o 900, oraz w poniedziałek, środę, czwartek i w piątek – najpierw wypominki o godz. 1730 a następnie Msza święta.

8. Msze św. na filiach w przyszłą niedzielę; Kornałowicach o 900, Dublany godz. 1030, Radłowice godz. 1200. Czukwa godz. 1500.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR