ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.2019

Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

1. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga.  Podczas każdej mszy św. odśpiewamy dziękczynne „Te Deum”.

2. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych do czwartku o godz. 1730. Od 4 listopada w poniedziałki, środy i piątki, natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie również o godz. 1730.

3. W tym tygodniu, w piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 900 i 1230 na cmentarzu z procesją za Zmarłych. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Nie będzie wieczornej Mszy św.

4. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

5.W sobotę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli  tak zwany Dzień Zaduszny. Msza św. o godz. 900 i 1130.W Uchercach o godz. 1130. Nie będzie wieczornej Mszy św.

6. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi.

8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wyjątkowo okazja do spowiedzi św. w czwartek przed mszami św.

9. W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. na filiach będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany i Radłowice o godz. 1045 i w Czukwi o godz. 1245.

10. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od poniedziałku do czwartku  wieczorem o godz. 1730 Msza św. z nabożeństwem różańcowym; oraz od wtorku codziennie rano o godz. 900.

11. W przyszłą niedzielę Msze św. w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800. Na filiach Msze św. będą sprawowane; w Kornałowicach o godz. 900. Dublany o godz. 1030, Radłowice o godz. 1200.  W Czukwi Msza św. niedzielna w sobotę o godz. 1600.

12. W poniedziałek 28 października o godz. 1530 próba śpiewu dla dzieci i młodzieży.

13. W czwartek bardzo proszę o przyjście na godz. 1700 na zbiórkę wszystkich ministrantów.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR