XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.2019

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.1. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 1800.

3. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

4. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela, serdecznie zapraszam nauczycieli, wychowawców , katechetów do wspólnej modlitwy w ich intencji podczas mszy św. o 900.

6. Dzieciom i młodzieży przypominam o systematycznej katechezie. Zbiórka dla wszystkich ministrantów w przyszłą sobotę po mszy św. o 900.

7. Jak co roku w miesiącu październiku rozpoczyna się zbiórka darów i produktów na WSD we Lwowie Brzuchowicach. Składając dary wspomagamy w ten sposób tych, którzy przygotowują się do pełnienia posługi kapłańskiej. Dary proszę składać w tych samych miejscach co każdego roku. Taca z dnia dzisiejszego jest przeznaczona także na WSD. Za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

8. Przy wyjściu z kościoła ministranci zbierają ofiary na znicze, które podczas uroczystości Wszystkich Świętych zostaną zapalone na cmentarzu na zapomnianych i opuszczonych grobach. Niech złożona ofiara na ten cel będzie wyrazem naszej pamięci, o tych którzy poprzedzili nas w wędrówce do Domu Ojca Niebieskiego. Jednocześnie przypominam o porządku na grobach i cmentarzach.

9. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: codziennie wieczorem z wyjątkiem soboty o 1800 Msza św. oraz nabożeństwo różańcowe; a także od wtorku każdego dnia rano o godz. 900.

10. Msze św. w przyszłą niedzielę w Samborze o 900; 1130 i 1800. Na filiach Msze św. . będą sprawowane: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Czukiew o godz. 1200. W sobotę niedzielna msza św. w Radłowicach o godz.1700.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR