XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2019

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

1. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 18:00. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.
We wtorek 1 października poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a o godz.17:30 spotkanie z rodzicami.

2. Październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Serdecznie zachęcamy do modlitwy za misje.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele przed mszami św. Po Mszy Św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja z modlitwą Różańcową.

4. Objazd chorych i starszych osób ze Spowiedzią i Komunią Św. w piątek. Zapisy chętnych osób starszych w zakrystii lub biurze parafialnym. Dzieciom i młodzieży przypominam o pierwszopiątkowej spowiedzi.

5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,
1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,
2 X – święci Aniołowie Stróżowie,
4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,
5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

6. Niech kończący się miesiąc wrzesień będzie również okazją dla rodziców do refleksji nad tym czy moje dziecko bierze udział w cotygodniowej katechezie. Pamiętajmy o obowiązku chrześcijańskiego wychowania dzieci, który wypływa z racji chrztu świętego, a który dokonuje się przez systematyczną katechizację.

7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Od wtorku codziennie rano o godz. 9:00. Od wtorku po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo różańcowe, a w sobotę po rannej Mszy św.

8. Msze św. w przyszłą niedzielę w Samborze o godz. 9:00; 11:30 i 18:00. Na filiach Msze św. będą sprawowane: Kornałowice o godz. 9:00. Dublany o godz. 10:30, Radłowice o godz. 12:00 , Czukiew o godz. 15:00.

9. W piątek dzień imienin Ojca Świętego Franciszka, pamiętajmy w modlitwach o Nim.

10. Odpust ku czci MB Różańcowej w Sanktuarium w Niżankowicach w sobotę o godz. 12:00.

11. Zjazd Róż Różańcowych w Rudkach w sobotę od godz. 9:00.

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda BagrIja. Wieczny odpoczynek…

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR