XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele  Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież,  szkoły i rodziny.

1. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów.

2. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18:00.

3. W rozpoczętym nowym roku szkolno – katechetycznym przypominamy dzieciom i młodzieży o katechezie. Do rodziców zwracamy się z apelem, aby nie zaniedbywać obowiązku chrześcijańskiego wychowania dziecka przez systematyczny udział w cotygodniowej katechezie. (Plan katechezy w gablocie ogłoszeń).

4. W poniedziałek 16 września wspominamy świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.

5. We wtorek 17 września św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego biskupa, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Podczas Mszy św. w tym dniu będzie miała miejsce adoracja relikwii św. Zygmunta Szczęsnego. Papież Benedykt XVI  11 października 2009. dokonał aktu kanonizacji św. Zygmunta, czyli oficjalnie ogłosi go świętym.

6. W środę 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę – w naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach tamtego okresu.

7. Uroczystość odpustowa MB Saletyńskiej w Łanowicach w sobotę o godz. 1030.

8. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o godz. 900; oraz w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1800.

9. W przyszłą niedzielę Msze św. zostaną odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800. Na fi  liach Msze św. będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200. W Czukwi o godz. 1500.

10. Zapowiedzi:

Hara Jakub, kawaler z Bidzin w Polsce, rzym.-kat.           i

Danyłko Lilia, panna z Sambora, rzym.-kat. III.

Lytwyn Wołodymyr, kawaler z Sambora, greko.-kat. i

Kociubij Julia, panna z Sambora, rzym.-kat. III.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR