XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.09.2019

Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

1. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.

2. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Tego dnia odbędzie się w Polsce akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”.  Każdy z nas będzie mógł włączyć się do akcji w swoim miejscu zamieszkania – przy krzyżu misyjnym, przydrożnym czy kapliczce.My również zgromadzimy się przy Krzyżu Misyjnym na śpiewie pieśni o Krzyżu.

3. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.

4. W czwartek 12 września wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi – zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami w 1683 roku.

5. W sobotę 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż to rozpoznawczy znak naszej wiary, znak zbawienia, odkupienia, śmierci Chrystusa, a także chrześcijańskie drogi życiowej wiodącej ku zmartwychwstaniu. Podczas Mszy św. w tym dniu w naszym kościele adoracja relikwii Krzyża św. przez ucałowanie.

6. W przyszłą niedzielę 15 września wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Cierpienie Maryi u stóp krzyża posiada szczególne znaczenie. Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, zwracając uwagę na wkład Maryi w misterium odkupienia. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

7. Rodzicom, dzieciom i młodzieży przypominamy o tym, aby już od pierwszych chwil nowego roku katechetycznego sumiennie wywiązywać się z obowiązku systematycznego udziału w lekcjach religii. Szczegółowy plan katechizacji znajduje się na tablicy w przedsionku kościoła i na zewnątrz w gablocie.  

8. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o 900 oraz wieczorem w poniedziałek, środę, o godz. 1800.

9. Msze św. w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800. Natomiast na filiach Msze św. zostaną odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowicach o godz. 1200. Czukwa o godz. 1500.

10. W sobotę po Mszy św. o godz. 900 obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów jak również dla tych chłopców, którzy pragną ministrantami zostać. Również zachęcam śpiewające dziewczynki i Rodziców o pomoc w zorganizowaniu Scholi dziecięcej, celem upiększenia liturgii.

11. Zapowiedzi:
Hara Jakub, kawaler z Bidzin w Polsce, rzym.-kat.
i Danyłko Lilia, panna z Sambora, rzym.-kat. II.

Lytwyn Wołodymyr, kawaler z Sambora, greko.-kat.
i Kociubij Julia, panna z Sambora, rzym.-kat. II.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR