XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.08.2019

Ostatnia niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

1. Dnia 1 września wspominamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.

2. Od 2015 roku 1 września obchodzimy, ustanowiony przez papieża Franciszka, Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia.

3. W czwartek 29 sierpnia wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela – w naszej parafii doroczna uroczystość odpustowa. Z tej racji można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencji ojca Świętego. Skorzystajmy z tego szczególnego czasu łaski jak najliczniej. Msze św. w tym dniu: o godz. 900; 1130 suma odpustowa z procesją, której przewodniczył będzie Ks. bp Leon Mały. Uroczystości odpustowe rozpoczniemy w środę nieszporami o godz.1900 i Mszą św. z wigilii męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Jednocześnie  przed mszami św. będzie okazja do spowiedzi.

4. We wtorek bardzo serdecznie proszę o przygotowanie naszego kościoła na uroczystość odpustową: uwicie wieńców; dokładne posprzątanie kościoła z wszelkiego kurzu i pajęczyn; przygotowanie wszystkich feretronów na procesję eucharystyczną; zrobienie porządków na zewnątrz kościoła. Proszę o zaangażowanie się w przygotowania zawiązane z przeżywaniem naszej parafialnej odpustowej uroczystości nie tylko wyznaczone na ten tydzień osoby do sprzątania, ale wszystkich parafian. Braci Rycerzy Kolumba proszę o szczególną pomoc i zaangażowanie, oraz Radę Parafialną.

5.  Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: w środę o godz.1900 z nieszporami i piątek o godz. 1900.

6. W poniedziałek, wtorek, czwartek, i sobotę o godz. 900W poniedziałek 26 VIII doroczna uroczystość odpustowa  w Kornałowicach o godz. 1600 , ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Msze św. w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800Natomiast na filiach Msze św. zostaną odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030, Radłowice godz. 1200, Czukwa godz. 1600.

8. Dla dzieci i młodzieży zbliża się czas powrotu do szkół. Niech nowy rok szkolny i katechetyczny zacznie się z Bogiem. Warto przy tej okazji skorzystać z sakramentu pokuty. Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolno-katechetyczny w przyszłą niedzielę o godz. 900 wraz z poświęceniem przyborów szkolnych. „Tornister pełen uśmiechu i życzliwego serca” – pod takim hasłem w naszej parafii rozpoczynamy w tym tygodniu zbieranie przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci. Robiąc zakupy różnych przyborów szkolnych pamiętajmy o tych najbardziej biednych i ubogich dzieciach i okażmy im wrażliwe serce, kupując, choć jedną dodatkową rzecz potrzebną do szkoły. Przy ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary dla dzieci.

9. Składam serdeczne „Bóg Zapłać! Za wszelkie prace przy naszej świątyni, wymianę poprzecznej belki w Krzyżu Misyjnym, sprzątanie na zewnątrz kościoła i inne drobne prace.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR