XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08.2019

Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

1. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

2. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.

21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.

22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.

24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

3. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: poniedziałek, środa i piątek o 1900; wtorek, czwartek i sobota o godz. 900.

4. W przyszłą niedzielę Msze św. będą odprawione w Samborze o 900; 1130 i 1900. Na filiach Eucharystia będzie sprawowana: Kornałowice godz. 900; Dublany godz. 1030; Radłowice godz. 1200 i Czukiew godz. 1600.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR