XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2019

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

 

1. Wykorzystajmy ten letni czas również na to, by uważniej przyjrzeć się naszej codzienności, a co za tym idzie, zastanowić się, czy dostrzegamy Boże działanie w naszym życiu.

2. W naszej codziennej modlitwie nie zapomnijmy o rolnikach, dla których wakacje nie są czasem odpoczynku, lecz ciężkiej pracy. Wspomagajmy ich przynajmniej duchowo, a kto może, to również fizycznie, abyśmy razem mogli cieszyć się z obfitych plonów ziemi i dziękować Bogu za Jego dary.

3. We wtorek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Matka Boża ofiarowując go, związała z nim obietnicę, że każdego, który będzie go pobożnie nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po jego śmierci. Ta obietnica przyczyniła się bardzo do rozpowszechnienia się nabożeństwa do Matki Bożej szkaplerznej. Jej czcicielem był święty papież Jan Paweł II, który już od młodości nosił znak Jej szczególnej opieki. W tym dniu uroczystość odpustowa w Sąsiadowicach o godz. 1100.

4. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: poniedziałek, środa i piątek wieczorem o godz. 1900; wtorek, czwartek i sobota rano o 900.

5. W przyszłą niedzielę Msze św. w Samborze o 900; 1130 i 1900. Natomiast na filiach Msze św. będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200 i Czukiew o godz. 1600.

6. Wszystkim odpoczywającym, na urlopach, obchodzącym swoje jubileusze, imieniny czy rocznice, życzę Bożego błogosławieństwa, radości, nie zapominajmy o godności dziecka Bożego jakim jest każdy z nas. Obowiązuje nas odpowiedni strój w Domu Bożym.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR