III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03.2019

Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

1. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msza św. w naszym kościele o godz. 900; i 1800. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę.

2. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątek o 1600 dla dorosłych, oraz o godz. 1730 dla dzieci i młodzieży; natomiast w niedzielę o godz. 1700 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

3. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku uczestniczenia w cotygodniowej katechezie.

4. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione codziennie rano o 900 oraz w poniedziałek i środę o godz. 1800, a w piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 1600.

5. W piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 1730 obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów.

6. Msze św. w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w Samborze o 900; 1130 i po nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 1700. Na filiach Msze św. będą sprawowane: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200 i Czukiew o godz. 1500.

7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na filiach: wtorek: Czukwa godz. 1745, środa: Kornałowice godz. 1600, Dublany godz. 1730.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR