VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.2019

Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.

1. W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy Świętej będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji panującego nam obecnie Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

2. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku udziału w cotygodniowej katechezie. Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w piątek o godz. 1700, obecność obowiązkowa.

3. Trwa nawiedzenie naszych Rodzin w obrazie Świętej Rodziny. Niech ten dzień nawiedzenia będzie czasem szczególnym, wspólnej modlitwy, wzajemnego pojednania, okazania szacunku i miłości. Do wspólnej modlitwy możemy zaprosić również rodzinę i  naszych sąsiadów.

4. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione od wtorku codziennie rano o godz. 900 oraz, w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1800.

5. W przyszłą niedzielę Msze św. na filiach będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200. W Czukwi  o godz. 1500.

6. Zapowiedzi: 

Rydzak Walery, kawaler z Sambora, rzym-kat.
i Neuman Magdalena Maria, panna z Rybnika, Polska     III.

Jaszczyszyn Jan, kawaler z Sambora, rzym-kat.
i Goloida  Mariana, panna z Mżchajce, greko-kat.     III.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR