II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2019

Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

 

1. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Świętej.

3. W przyszłą niedzielę, o godz. 1700 spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

4. W tym tygodniu patronują nam:

<  21. I.– św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,

<  24. I. – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,

<  25. I. – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,

<  26. I. – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.

5. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku cotygodniowego udziału w katechezie.

6. Msze św. w tym tygodniu tylko o godz. 900. Na filiach w przyszłą niedzielę o stałej porze.

7. W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy Parafian:

<  w poniedziałek 21 stycznia:  ul. Kopernika; ul. Filipczak; ul. Zamkowa; ul. Płaszcza Rynok; ul. Ruska, Wałowa, Sahajdacznego, Zamkowa. Siczowych Strylciw, Lesie Ukrainki.

<  we wtorek 22 stycznia:  ul.J. Franka; ul. WŁ. Wielkiego, ul. Gruszewskiego, ul. Nadniestrzańska, ul. Konowalca, ul. Śnieżna.

<  w środę 23 stycznia:  ul. Kupelowa, ul. J. Mudrego, ul. Kozacka, ul. Pszczółki, ul. Wodna, ul. Spadzista, ul. Szpitalna, ul. W. Stusa.

<  w czwartek 24 stycznia:  ul. Szawczenka, ul. Kalnyszewskiego, ul. Iwasiuka, ul. Poprzeczna, ul. Gen. Kuka.

<  w piątek 25 stycznia: ul. Graniczna, ul. Przemyska, ul. Grabowskiego, ul. Łysenka, ul. Wychowskiego.

Początek kolędy od godz. 1530. proszę Radnych Parafialnych o zorganizowanie transportu.

 

W sobotę 26.01.2019 r. o godz.1600, w Katedrze Lwowskiej z koncertem kolęd i pastorałek będzie występował, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego „MAZOWSZE” pod przewodnictwem  Pana Jacka Bonieckiego. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR