UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2019

W osobach trzech króli lub mędrców ze Wschodu cały pogański świat złożył pokłon i ofiarował dary nowonarodzonemu Królowi wszechświata. Jezus objawił się im jako Zbawiciel całej ludzkości. Wspominając to wydarzenie, każdy z nas na nowo przyjmuje Jezusa za Zbawiciela. Pan Jezus dla mnie przyszedł na świat, dla mojego zbawienia.

 

 

1. Podczas mszy św. w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2019, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

2. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

3. W tym tygodniu rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych parafian, aby zanieść do ich domów Boże błogosławieństwo. Niech to będzie okazja do wspólnej modlitwy, ale także i do spotkania z całą rodziną i rozmowy o radościach i smutkach jak i o sprawach wspólnoty parafialnej. W domu niech będzie obecna cała rodzina, stół nakryty białym obrusem, na stole krzyż i zapalone świece, woda święcona, Pismo św., jeżeli są dzieci to zeszyty od katechizacji. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy tych parafian, którzy zaproszą kapłana do swego domu. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki – zaproszenia, które bardzo proszę czytelnie wypełnić i przynieść w tygodniu do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W tym tygodniu kolędą odbędzie się:

Środa 9 stycznia – Kornałowice i Kalinów

Czwartek 10 stycznia – Dublany i Czukwa

Piątek 11 stycznia – Radłowice, Uherce i Zadniestrze

4. Msze św. w tym tygodniu: tylko rano o godz. 900.

5. W przyszłą niedzielę Chrztu Pańskiego Msze św. będą odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i 1700. Natomiast na filiach Msze św. zostaną odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200; Czukwa o godz. 1500.

6. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na WSD we Lwowie Brzuchowicach. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR