NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 30.12.2018

Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny. Niech odnowiona przez małżonków przysięga małżeńska ożywi ich wzajemną miłość, wzajemny szacunek i zaufanie.

 

  1. Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię o godz. 1700. Po Mszy Świętej odśpiewamy przebłagalną suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2018 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. Zachęcamy do licznego udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym.
  2. We wtorek, w Nowy Rok, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte będą sprawowane o godz. 2400. 1130 i 1700. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie.
  3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. W pierwszy piątek odwiedzimy chorych w domach z posługą sakramentalną.
  4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 900 , 1130 i 1700. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2019, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.
  5. U progu nowego roku kalendarzowego 2019 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.
  6. Na filiach msze św. 1 stycznia i w uroczystość Objawienia Pańskiego będą celebrowane: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030 , Radłowice o godz. 1200. Czukwa o godz. 1500.
  7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: poniedziałek o godz. 1700; środa, czwartek i piątek o godz. 900 i 1800, w sobotę o godz. 900.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR