XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.11.2018

Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

1. „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że „prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by się okazywać prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy” (nr 2505). Niech to pomaga nam wzrastać w bratniej miłości, sprawiedliwości i w odważnym wyznawaniu wiary.

2. Przypominam, że w naszym kościele przez cały listopad podczas modlitwy różańcowej w poniedziałki, środy i piątki o godz. 1730 polecamy naszych bliskich zmarłych. Niech nasza obecność i modlitwa za zmarłych będzie okazaniem im pomocy jak i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem.

3. W środę, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

4. Dziś 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;

5. W poniedziałek 19 listopada – Błogosławiona Salomea, zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek;

6. We wtorek 20 listopada – Święty Rafał Kalinowski, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem;

7. W czwartek 22 listopada – Święta Cecylia, dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

8. W czwartek podczas Mszy św. o 900 będziemy modlić się w intencji solenizantki s. Cecylii.

9. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku uczestniczenia w cotygodniowej katechezie. W sobotę po Mszy św. rano zbiórka dla wszystkich ministrantów.

10. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o 900 oraz w poniedziałek, środę i w piątek o godz. 1730, nabożeństwo różańcowe z wypominkami za zmarłych i msza św.

11. Przyszła niedziela, 25 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. Msze św. w Samborze o 900; 1130 i 1700. Natomiast Msze św. na filiach będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200 i w Czukwi o godz. 1500.

12. Zachęcam do oglądania wystawy z pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Ukrainie w 2001, niech ona nam przypomni nasze spotkanie z Nim.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR