XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2018

Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i Polakami, jednocześnie zobowiązuje nas do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości Polski. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie modlitewnej o nich pamięci. Z tej racji dzisiaj o godz. 1100  odbędzie się akademia, i uroczysta Msza Św. na którą serdecznie zapraszamy.

2. 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

3. 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

4. 17 XI  – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.

5. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych jest wyrazem naszej duchowej kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie. Modlitwa różańcowa za zmarłych w naszym kościele w o godz. 1730 w poniedziałek, środę i w piątek.

6. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku uczestniczenia w cotygodniowej katechezie. W sobotę po rano zbiórka dla wszystkich ministrantów.

7. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o godz. 900 oraz w poniedziałek, środę i w piątek o 1730 różaniec z wypominkami i msza św.

8. W sobotę na Mszy św. o godz. 900 będziemy się modlić w intencji s. Elżbiety przełożonej i s. Elżbiety Nuckowskiej. Serdecznie zapraszam do modlitwy w Ich intencjach w dniu jej imienin.

9. W przyszłą niedzielę Msze św. w Samborze o 900; 1130 i 1800.

10. Msze św. na filiach będą odprawione: Kornałowice o 900; Dublany o 1030; Radłowice o 1200 i w Czukwi o godz. 1500.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR