XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą.

1. Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Podczas mszy św. śpiewamy uroczyste „Te deum”. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga.  Również modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych i zaprzestania aborcji.

2. Jeszcze do środy spotkamy się na nabożeństwie różańcowym o 1730. Od piątku natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie również o godz. 1730.

3. W tym tygodniu, w czwartek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze Święte w naszym kościele o  9001230 na naszym cmentarzu z procesją po cmentarzu. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

4. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

5. W piątek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli  tak zwany Dzień Zaduszny. Msza św. o 900 i 1800,  w Uchercach msza św. z procesja żałobna o godz. 1130. O godz. 1730 różaniec z wypominkami, a po nim, o godz. 1800. Msza Św. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi.

7. W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. na filiach będą odprawione: Kornałowice o godz. 900; Dublany i Radłowice o godz. 1045 i w Czukwi o godz. 1230.

8. Ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych który w tym roku przypada w pierwszy piątek miesiąca, chorych w domach z posługą duszpasterską odwiedzimy we wtorek 6 listopada.

9. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od poniedziałku do środy wieczorem Msza św. z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730, oraz od wtorku codziennie rano o godz. 900.

10. W przyszłą niedzielę Msze św. w Samborze o godz. 900; 1130 i 1800. Na filiach Msze św. będą sprawowane: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200 i w Czukwi o godz. 1500.

11. We wtorek i środę o godz. 1600 próba dla dzieci przed uroczystością Dnia Niepodległości 11 listopada. W środę bardzo proszę o przyjście na zbiórkę wszystkich ministrantów – spotkanie po Mszy św.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR