XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.08.2020

  1. Przygotowując się duchowo do przeżywania uroczystości Wniebowzięcia NMP jak i dorocznej uroczystości odpustowej w naszej parafii w czwartek po Mszy św. rano rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne. W modlitwie przed Najśw. Sakramentem wypraszajmy potrzebne łaski i błogosławieństwo w codziennym życiu.
  2. W czwartek i piątek  Msza św. o godz. 900; następnie adoracja Najśw. Sakramentu i godzinki ku czci NMP, o godz. 1430 adoracja dla dzieci i młodzieży, o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego poprowadzą dzieci i młodzież, o godz. 1730 wspólny różaniec i o 1800 Msza św.. Postarajmy się zaplanować w taki sposób nasze codzienne prace i obowiązki, aby móc nawiedzić  Chrystusa  Eucharystycznego całymi rodzinami – niech nikogo z nas w tych dniach nie zabraknie w kościele choćby na krótkiej indywidualnej modlitwie. W tym roku w wyznaczonych godzinach adorują Pana Jezus, Parafianie z wyznaczonych ulic.
  3. W sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. My­śli i serca nas, Polaków, podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej Królowej Polski wszystkie nasze sprawy narodowe, rodzinne i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczy­zną wśród wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Ofiarujmy Maryi nie tylko poświęcone w tym dniu bukiety i wieńce, ale przede wszystkim serca i codzienny trud przybliżania się do Boga.
  4. Msze św. w tym dniu wraz z błogosławieństwem ziół i tegorocznych zbiorów zostaną odprawione:  w Samborze o godz. 900, 1130 i 1800. Na filiach: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200; w Czukwi  o godz. 1600.
  5. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: poniedziałek i środę o godz. 1830, we wtorek, czwartek, piątek i sobota godz. 900, czwartek, piątek  o godz. 900 i 1800;  W piątek z sakramentalną posługą  odwiedzimy chory, starszych w domach.
  6. Przypominam i serdecznie proszę o przestrzeganie przepisów związanych z pandemią „KORONAWIRUSA” . Zachowanie odległości jak również zasłanianie ust i nosa podczas nabożeństw.
  7. Serdecznie dziękuję młodzieży za pomoc przy kościele w Kornalowicach oraz wszystkim którzy przyczyniają się by remont był dokończony do wyznaczonego sobie celu. Również serdecznie dziękuję Panu prof. Piotrowi Kusiewiczowi za ofiarowanie ornatów Maryjnych i białej kapy oraz inne dary na filie. BÓG ZAPŁAĆ! Zostaną poświęcone w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
  8. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje oraz gościom życzymy miłego wypoczynku. Obchodzącym imieniny, urodziny, jubileusze, życzę Bożego błogosławieństwa. Jednocześnie apeluję o to, aby  pamiętać podczas zwiedzania jak i przychodzenia do kościoła w odpowiednim stroju, który będzie wyrazem naszego szacunku dla świętego miejsca.

    Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR