1.03.2020 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 1600 ,dorośli i 1730 odprawiamy Drogę krzyżową dla dzieci i młodzieży a w niedziele o godz. 1700 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed Jezusem ukrzyżowanym po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
 5. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza. Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele.  W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
 7. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. przed mszą św. i nabożeństwami. 
 8. Objazd chorych i starszych osób ze Spowiedzią i Komunią Św. w piątek.
 9. Dzieciom i młodzieży przypominam o obowiązku uczestniczenia w cotygodniowej katechezie.
 10. Msze św. w tym tygodniu zostaną odprawione: od wtorku codziennie rano o godz. 900 oraz w poniedziałek, środę i czwartek o godz. 1800, a w piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 1600.
 11. W sobotę po Mszy św. rano o godz. 900 obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów.
 12. Msze św. w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w Samborze o godz. 900; 1130 i po nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 1700. Na filiach Msze św. będą sprawowane: Kornałowice o godz. 900; Dublany o godz. 1030; Radłowice o godz. 1200 i Czukiew o godz. 1500.
 13. Zapowiedzi:
  Mędak Włodzimierz, kawaler z Sambora, rzym-kat.  
  i Kaczor Maria, panna z Sambora, rzym-kat.      II.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR