ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – 21.04.2019

Drodzy Parafianie i Goście!

Jezus Chrystus, Nasz Pan Zmartwychwstał!
Tajemnica Pańskiego Grobu została odsłonięta. Świat pogrążony w smutku na nowo odzyskał nadzieję.
W tym jakże radosnym dniu Zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
pragniemy życzyć:

nadziei, która pomoże jak Piotrowi z pośpiechem przybiec do grobu,
odwagi, która tak jak owemu uczniowi pozwoli do niego wejść,
subtelności, jaką miała Maria pozwalającej rozpoznać Jego głos
oraz zawstydzenia, które tak jak niewiernemu Tomaszowi pomoże wyznać:
Pan mój i Bóg mój.
Radosnych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pełnych życzliwości i wzajemnej dobroci!   Duszpasterze!

  1. W Tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa.
  • Dziś jeszcze Msza św. o godz. 1130 i 1800
  • Jutro W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o 900; 1130 i 1800.
  • W pozostałe dni tygodnia Msza św. wraz z nowenną do miłosierdzia Bożego tylko o 1600
  1. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
  2. W sobotę przypada rocznica kanonizacji św. Jana XXIII oraz św. Jana Pawła II. Radując się z tego wydarzenia wzywajmy w modlitwie wstawiennictwa świętych których poznaliśmy w naszym życiu, jak również sami starajmy podążać drogą prowadzącą do świętości.
  3. Na filiach Msze św. za tydzień zostaną odprawione: Kornałowice o godz. 900, Dublany o godz.1030, Radłowice o godz. 1200; Czukiew o godz. 1500.
  4. W dniach 25 – 27 kwietnia w naszej Wspólnocie Parafialnej i domu zakonnym, przeżywać będziemy wizytację Generalną. Odwiedza nas Ojciec Paul Voisin Generał naszego Zgromadzenia wraz z O. Jackiem Praskim sekretarzem generalnym. Prosimy o modlitwę w Ich intencji.
  5. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w przygotowanie naszej świątyni na przeżywanie radosnych świąt Wielkanocnych.

Proboszcz ks. Andrzej Kurek CR