Niedziela Palmowa

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Na progu Wielkiego Tygodnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Chrystus.

Czytaj dalej