Parafialna Rada Duszpasterska


Statuty Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej określają cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Członkowie Rady, w trosce o większą chwałę Bożą i duchowe dobro całej wspólnoty parafialnej, powinni wszechstronnie wspierać proboszcza zwłaszcza w sprawach dotyczących: urządzania uroczystości i nabożeństw parafialnych, działalności liturgicznej służby ołtarza, zespołów śpiewaczych i innych grup istniejących w parafii. Członków Rady dobiera sobie proboszcz, czyniąc to według własnego rozeznania i po zasięgnięciu opinii swoich współpracowników. Tak też było i w naszej Parafii. Powołana Rada Duszpasterska przez Proboszcza na jego ręce złożyła przyrzeczenia w czasie Mszy św. 8 grudnia 2011 roku. Na pierwszym spotkaniu został wybrany przewodniczący Rady, Marian Wawrzyszyn; oraz nastąpił podział na zespoły, które mają określone zadania do realizowania w życiu naszej Parafii i parafialnym życiem duszpasterskim.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Ks. proboszcz Andrzej Kurek CR
 2. Ks. Juliusz Figlak CR
 3. Siostra Cecylia
 4. Wawrzyszyn Marian – Przewodniczący Rady
 5. Bródka Edward
 6. Soroka Jan
 7. Zagrobeński Władysław
 8. Endruch Wacław
 9. Rachalski Stanisław
 10. Kaczor Antoni
 11. Keretow Lubomir
 12. Paluch Stanisław
 13. Ochowicz Eugeniusz
 14. Ochowicz Józef
 15. Podgrobelny Eugeniusz
 16. Pietruszka Leon
 17. Pukajło Jan
 18. Razmus Krystyna
 19. Rak Michał
 20. Król Władysław
 21. Zajączkowski Michał
 22. Ziembowicz Walery
 23. Lewkowicz Jan

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej został zaprzysiężony podczas Mszy Św. w dniu 08.12.2011 r.

Sambor 14.12.2011 r.

Ks. Andrzej Kurek CR.